Certificaten

Onze talrijke certificaten onderbouwen onze eigen claim op veilige en duurzame hydraulische diensten

Wij zijn een multi-gecertificeerde hydraulische service en voldoen aan verschillende normen om de hoogste veiligheid en kwaliteit in de hydrauliek te garanderen. Wij worden regelmatig geauditeerd en houden ons aan de arbeidsmaatregelen, de regels voor de omgang met hydraulische flexibels en hydraulische vloeistoffen, de Water Resources Act of de DNVGL-specificaties. Hier kunt u zien welke voordelen u als klant heeft van het werken met een gecertificeerde hydraulische dienstverlener zoals wij.

Ontdek meer

Wij geven om de gezondheid en het welzijn van onze en uw medewerkers. Daartoe voldoen wij aan de maatregelen voor gezondheid en veiligheid op het werk volgens DIN ISO 450001 en de DGUV-regelgeving 113-020. 

Gecertificeerd zelftester volgens DNVGL 

Op sommige gebieden zijn echter nog verdere veiligheidsmaatregelen nodig. Met name in de maritieme sector gelden speciale regels. Daarom zijn onze HSR Maritieme Centra in Hamburg en Antwerpen DNVGL gecertificeerd. Dit stelt ons in staat om op beide locaties hydraulische en Co2-slangen te monteren volgens de hoogste DNVGL-normen.

De DNVGL-goedkeuring van de fabrikant en de fabrikantenenquête Overeenkomst stelt ons in staat om flexibels te produceren volgens de criteria van Germanischer Lloyd en deze te verkopen zonder acceptatie van DNVGL. Dit maakt de HSR tot een zogenaamde zelftester. Elke afzonderlijke slangleiding wordt vóór levering getest met een druktest, waardoor 100% zekerheid wordt gegarandeerd dat elke flexibel voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen van de DNVGL. Door de nabijheid van de haven hebben we een hoge beschikbaarheid en kunnen we snel de benodigde flexibels produceren.

Milieubescherming volgens WHG

Wij dragen echter ook een verantwoordelijkheid voor het milieu, want bij de omgang met hydraulische oliën is altijd bijzondere zorg nodig. Daarom hebben wij ons laten certificeren door TÜV Rheinland volgens WHG. De Wet op het Waterbeheer verplicht iedereen om de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het nemen van maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor een waterlichaam, teneinde verontreiniging van het water of andere schadelijke veranderingen in de eigenschappen ervan te voorkomen.

Deze certificering als gespecialiseerd bedrijf vereist het volgende:

  • regelmatige deelname aan vergaderingen van het vakgebied en bewijs hiervan = bewijs van deskundigheid
  • dat de technische middelen worden getest in de werkplaats of op de Sprinter
  • dat de hydraulische olie wordt opgeslagen, tijdelijk wordt opgeslagen en ook wordt afgevoerd bij opvangtroggen of in goedgekeurde WHG-containers en dat het bewijs hiervan wordt geleverd
  • dat er in de werkplaats en op de Sprinter gebruiksaanwijzingen en risicobeoordelingen beschikbaar zijn.
  • dat een bedrijfs- en aansprakelijkheidsverzekering voor waterschade van ten minste € 1 miljoen geldig is

Dus als u met ons werkt, kunt u er zeker van zijn: Wij nemen de bescherming van het milieu serieus en houden ons aan de voorschriften.