Afdruk- en copyrightinformatie

HSR Belgium NV/SA
Wilmingtonstraat 1
2030 Antwerpen

Telefoon: +32 354 234 53
Fax: +32 354 480 73

E-mail:  hsr-antwerpen-noord@hsr-hydraulics.be
Stuur de bestellingen naar deze e-mail:  hsr-antwerpen-noord@hsr-hydraulics.be

Gemachtigd vertegenwoordiger directeur
Ief Haest

Inschrijvingsrechtbank
Lokale rechtbank Kleef
Ondernemingsnr.: 0896.779.351-RP

Disclaimer
HSR GmbH stelt de inhoud van deze internetpagina's met grote zorg samen en zorgt ervoor dat ze regelmatig worden bijgewerkt. De verstrekte informatie is echter alleen bedoeld voor niet-bindende algemene informatie en komt niet in de plaats van een gedetailleerde individuele raadpleging.

HSR GmbH garandeert niet dat de informatie op deze pagina's actueel, correct en volledig is of dat ze op elk moment ongestoord toegankelijk zijn. Bij verwijzingen (links) naar internetpagina's van derden aanvaardt HSR GmbH geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina's.
Door het activeren van de referentie verlaat u de door HSR GmbH aangeboden informatie. Er kunnen dus verschillende regelingen gelden voor aanbiedingen van derden, met name op het gebied van gegevensbescherming. Bovendien sluit HSR GmbH haar aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuim in het geval van diensten, in het bijzonder bij het downloaden van bestanden die door HSR GmbH op de internetpagina's van HSR GmbH beschikbaar zijn gesteld.

Gegevensbescherming
Alle persoonlijke gegevens die op de website van de HSR GmbH worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen, verwerkt en indien nodig doorgegeven aan de bedrijven van de Würth Groep voor uw individuele ondersteuning, het verzenden van productinformatie of het indienen van serviceaanbiedingen. HSR GmbH verzekert dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming.

© Auteursrecht 2024, HSR GmbH, Neukirchen-Vluyn, Duitsland

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's en hun rangschikking op de HSR-website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden. Sommige pagina's bevatten ook afbeeldingen die onder het auteursrecht van derden vallen.