Veiligheid

Onze maatregelen voor de veiligheid van mens en machine in de hydrauliek

Om gevaar voor mensen of machinebreuk effectief te voorkomen, vertrouwen we op verschillende maatregelen om de veiligheid in uw en onze eigen werkomgeving te verhogen. Van ons gestandaardiseerde productieproces voor Joint-Fit® flexibels, via onze eigen testbank, tot het naleven van de arbeidsveiligheidsmaatregelen. We doen alles om de gezondheid van onze en uw medewerkers te beschermen. 

Joint-Fit®

Het veiligheidssysteem voor flexibels brengt u een maximum aan veiligheid!

DGUV 113-020

Voor maximale veiligheid werken we volgens de regels van DGUV 113-020.

ARBEIDSVEILIGHEID

Wij hechten veel belang aan de bescherming en veiligheid van onze medewerkers.

TESTAPPARAAT

We hebben een eigen testbank voor het uitvoeren van drukimpulstests.

CERTIFICATEN

We praten niet alleen over veiligheid, we leven het. Onze talrijke certificaten bewijzen dit.